ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ . ΝΕΠΑ

Η ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) θεσπίστηκε με τον νόμο 3182/2003, ο οποίος τροποποιήθηκε και ουσιαστικά καταργήθηκε με τον νέο νόμο 4926/2022 που ήρθε για να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο για την δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων. Με τον νέο νόμο πλέον αποσαφηνίζονται πλήρως όλες οι έννοιες γύρω από το κομμάτι…