ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

Από σήμερα 10 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι έγγαμοι φορολογούμενοι, να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωση. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1.Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω…